2010/11/28

Bán Aladár: Advent

A napsugár még alszik tenger-ágyán,
A csillagok virrasztanak várva-várván,
Közelgő Hajnal, megjöttödet!
De halld! harangszó csendül lágy szavával,
S kis mécsesek világa pislog által
A mély ködön a szürke táj felett.

Hívő anyókák egyszerű szívekkel,
Még föl se kelt rózsa-újju reggel,
Templomba mennek, mécsesük lobog.
Föl-fölsóhajt az egyikük, s a másik
Mosollyal ajkán mégyen ajtajáig
A szent háznak s megtelnek a padok.

E jó anyókák drága templom
Amelyben ének árad tiszta hangon
S az édes múltról zengedez csodát.
Anyák ők is, mint Hebron szűz leánya,
Ki egykor áldott, szent méhébe zárta
Az örök Isten értünk halt fiát.

Mint Máriának rózsával, tövissel
Volt szegve útja: búval és örömmel,
Az anya-szív most is fáj és örül.
Kik itt az Isten megjöttére várnak,
Egykor búsan, de megnyugodva állnak
A vérben ázó szent kereszt körül.

Szelíd harangszó csendül lágy szavával
A ködben úszó téli égen által
És méla hangja lelkemen remeg.
Oh boldog az, ki búban, fájdalomban,
Csalódva itt a földön s elhagyottan
Hitét, reményét nem tagadja meg!...

 

A latin eredetű szó (adventus) megérkezést jelent.  

És mégis, négy héttel Karácsony előtt, valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal, kék köpenybe öltözve, leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallhatják hangját. " Figyeljetek! Isten nagy örömöt készít nektek. Isten fia eljön a földre, hogy új erőt adjon az embereknek, hogy fényt és szeretet hozzon minden ember szívébe. Készüljetek fel fogadására!" Ma van a napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt. S ezeknek az embereknek a házában láthatjátok és hallhatjátok, hogy közeleg Karácsony: Fenyőágak, gyertyák és adventi dalok hirdetik.
                                                                               Rachel Betts
Angyalok nélkül elképzelhetetlen az ünnepi készülődés és a karácsony. Angyalok ülnek a karácsonyi asztal körül, és a fenyőfát is díszithetik apró angyalok.
A latin eredetű szó (adventus) megérkezést jelent.
A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. András napjához legközelebb eső vasárnap és december 25-e közötti négy hetes ˝szent idő˝ a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. 
Advent első vasárnapja legkorábban november 27-én, legkésőbb december 3-án lehet.

A régi időkben éjfélkor harangszó hirdette advent, valamint az egyházi év kezdetét. 
Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfelkelte előtt hajnali miséket tartottak, amelyeket ˝angyali misének˝, ˝aranyos misének˝ is neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta az esküvőket, zajos mulatságokat. Egyes elméletek szerint Advent négy hete a Krisztus eljövetele elötti négyezer éves sötétséget szimbolizálja. Ennek az elméletnek nincs igazolása a liturgiában.

Az adventi koszorú hagyományának első nyomait a néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén és szigetvilágában találták meg. Fűzfavesszőből koszorút fontak és örökzöldet csavartak köré. Ez a szokás később Európa más vidékein is meghonosodott.

A valódi adventi koszorú készítése a 19. században jött divatba. Egy hamburgi lelkész otthonába egy hatalmas fenyőkoszorút erősített a mennyezetre, melyen 24 gyertya volt, minden adventi napra egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyújtottak meg. A gyertyákat vörös és aranyszalagokkal díszítették, az élet és fény jelképével.
Az advent az ünnepekre való ráhangolódás, a készülődés ideje.

Advent angyalai
Az első vasárnap angyala
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.


A második vasárnap angyala
A második adventi vasárnapon piros palástba öltözött angyal száll le a mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az anyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a Nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készitenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.

A harmadik vasárnap angyala
Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó anyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

A negyedik vasárnap angyala
A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön.˝Karácsonykor az
angyalok a földre
szállnak, térjenek be
hozzád és maradjanak Nálad!˝


és..............

Készült még mindig a vásár hevében egy újabb "Fogd és vidd játék "
Az első prototípus, filc felhasználásával. 4 darabból áll kézre húzható játék, a gyerekek fantáziájára van bízva, hogy mit is játszik... elmesélhet egy mesét, vagy ő maga kitalálhat egy történetet.. esetleg a napi élményeit tudja megfogalmazni, feldolgozni...
Ha már nem használja egybe téve kis helyen elfér...


és a férjem munkahelyére készült zöldmetálos -ezüst koszorú... 

az itthonit még nem tudtam lefotózni :( de azt is megmutatom...

Szép napot ! by Szaszi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiváncsiak rám :)))