2011/06/25

Így védheted meg :)

sokat és sokszor lehet hallani a másolásról, áthallásról ahogy én hívom:))))

Itt egy cikk, hogy védhetetd meg műveidet

Hogyan védheted meg egyedi műveidet:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600057.TV


I. Önkéntes műnyilvántartás (díja: 5000 Ft):

1. A tanúsítvány sem szerzői jogi, sem a szellemi alkotásra vonatkozó más jogi védelmet nem keletkeztet, csupán bizonyítási eszközként szolgál annak igazolására, hogy a kérelmező által a sajátjaként nyilvántartásba vett szerzői mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény a tanúsítvány kiállításának napján a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány szerinti tartalommal létezett. Mindez a szerző, illetve a kapcsolódó jogok jogosultja számára megkönnyíti szerzői (jogosulti) mivoltának bizonyítását.
2. A nyilvántartásba vett irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás akkor minősülhet szerzői műnek, ha a szerző(k) szellemi tevékenységéből fakadó, egyéni, eredeti jelleggel rendelkezik.
Nem állnak szerzői jogi védelem alatt
  • a jogszabályok, a nyilvános határozatok, a hatósági közlemények, az ügyiratok, valamint a kötelező szabványok és más hasonló rendelkezések;
  • a tények, napi hírek;
  • az ötletek, elvek, elgondolások, eljárások, működési módszerek, matematikai műveletek (egy mű részeként sem);
  • a folklór kifejeződései.
Vita esetén arról, hogy az alkotás szerzői műnek tekinthető-e, és a szerzői jogi védelem kit illet, a döntés a bíróság hatáskörébe tartozik.
3. A nyilvántartásba vett kapcsolódó jogi teljesítmény előadóművészi, hangfelvétel-előállítói, film-előállítói, adatbázis-előállítói teljesítmény, illetve a rádió- és televíziószervezetek saját műsora lehet. E teljesítmények védelméről a szerzői jogi törvény külön fejezetekben rendelkezik. (A továbbiakban a szerzői műveket és a kapcsolódó jogi teljesítményeket egységesen "műnek" nevezzük.)
4. A művön fennálló szerzői jogi védelem független attól, hogy a mű részesülhet-e iparjogvédelmi oltalomban, ideértve különösen a formatervezésiminta-oltalmat, a védjegyoltalmat, a szabadalmi oltalmat, valamint a használatiminta-oltalmat. Az egyes iparjogvédelmi oltalmi formákra vonatkozó oltalomképességi szabályokat az iparjogvédelmi törvények határozzák meg.
Részletek: http://www.sztnh.gov.hu/kerdesek/gyik/onkentes.html

II. Formatervezésiminta-oltalom

Az ipari termékek külső formájának jogi oltalmát biztosítja. Az oltalom révén a formatervezési minta tulajdonosa piaci pozícióját megteremtheti vagy tovább erősítheti. Milyen formatervezési mintára szerezhető formatevezésiminta-oltalom?
Az olyan formatervezési mintára szerezhető oltalom, amely
Ki szerezhet oltalmat formatervezési mintára?
A minta szerzője vagy annak jogutódja.
Mire jogosít fel a formatervezésiminta-oltalom?
Az oltalom alatt álló formatervezési mintát kizárólag a mintaoltalom jogosultja hasznosíthatja, vagy az, akinek a hasznosítására engedélyt (licenciát) adott.
Hogyan szerezhető formatervezésiminta-oltalom Magyarországon?
Külföldi bejelentőknek belföldi lakóhellyel rendelkező szabadalmi ügyvivőt, vagy ügyvédet kell megbízniuk képviseletükkel.
Hazai bejelentőknek nem kötelező képviselőt megbízni, de szükség esetén a bejelentés elkészítésében a szabadalmi ügyvivők nyújtanak segítséget.
Részletek: http://www.sztnh.gov.hu/formaterv/#2

Szép napot ! by Szaszi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kiváncsiak rám :)))